Met deze nieuwe wet is Spanje het eerste land in Europa dat een dergelijke wet aanneemt. Naar verluidt geeft de wet werknemers met menstruatiepijn recht op zoveel verlof als zij nodig hebben, waarbij het socialezekerheidsstelsel van de staat - en niet de werkgevers - de rekening voor het ziekteverlof betaalt.