Volgens de Commissie voor Coördinatie en Regionale Ontwikkeling(CCDR) van de Algarve waren er in 2021 3.758 projecten goedgekeurd, voor een totaalbedrag van 231 miljoen euro, in het kader van 10 financieringsprogramma's.

De gegevens hebben betrekking op het toezicht op de regionale onderzoeks- en innovatiestrategie voor intelligente specialisatie (RIS3) in de Algarve, waarbij wordt verwezen naar verschillende communautaire programma's.

Volgens de CCDR van de Algarve heeft de toeristische sector nog steeds het hoogste relatieve gewicht (51%) in investeringsprojecten, gevolgd door Agro-Food met 15%.

Deze sector liet echter een daling van twee procentpunten zien wat betreft het aantal ingediende projecten en vertegenwoordigt nu 37% van het totaal, gevolgd door de maritieme sector, die met vier procentpunten steeg en 17% van het totaal vertegenwoordigt.

De investeringen in innovatie en ontwikkeling door bedrijven zijn meer dan verdrievoudigd, gezien de evolutie tussen 2014 en 2022.

Volgens de CCDR van de Algarve was de relatieve groei in deze periode veel groter dan die van de andere sectoren, wat leidde tot een opmerkelijke stijging van de vertegenwoordiging van de sector, van 13,3% naar 32,3%, ten opzichte van de totale uitgaven voor innovatie en ontwikkeling die in de regio worden gedaan.