Uit een bulletin van het Portugese Milieuagentschap (APA) over de beschikbaarheid van water in de reservoirs op 19 december blijkt dat er in vergelijking met de voorgaande week in totaal 11,8% meer water was in de 79 gecontroleerde reservoirs.

De overgrote meerderheid daarvan, 42, bevond zich tussen 81 en 100% van de capaciteit, 15 tussen 61 en 80% en twee tussen 41 en 50%.

Minder goed in termen van wateropslag zijn 20 stuwmeren, waarvan acht met een capaciteit tussen 41 en 50%, negen stuwmeren tussen 21 en 40% en drie stuwmeren onder 20%.

De drie gevallen, die alle een toename van de opslag registreren, zijn de dammen van Campilhas (8%) en Monte da Rocha (9%) in het stroomgebied van de Sado, en Bravura (11%), in de westelijke Algarve.

Uit de gegevens blijkt, samengevat, dat meer dan de helft van de stuwmeren (53%) een waterbeschikbaarheid heeft van meer dan 80% van het totale volume en 15% minder dan 40%. En dat van de 15 rivierbekkens er zeven boven en acht onder het gemiddelde lagen in december (van 1990/91 tot 2021/22).

Volgens de gegevens van APA was het bekken van de Douro het bekken met de hoogste opslag, met meer dan 90%, gevolgd door de bekkens van de Ave, de Tejo en de Vouga, die alle boven het gemiddelde voor de maand december lagen.


Gerelateerde artikelen: