De studie "Verslavend gedrag op 18-jarige leeftijd - Internetgebruik", gebaseerd op een enquête onder jongeren die deelnemen aan de Nationale Defensiedag 2021, schat dat negen van de tien 18-jarigen online sociale netwerken gebruiken, negen onderzoek doen, zes online spelen en twee risico's nemen bij online gokken.

35% gebruikt het internet twee tot drie uur per dag, 29% zes uur of meer, 24% vier tot vijf uur en 13% minder dan één uur.

De "zelf ingevulde, vrijwillige en anonieme enquête" wordt sinds 2015 landelijk uitgevoerd, "met een onderbreking in 2020, vanwege de beperkingen als gevolg van de covid-19-pandemie".

In 2021 namen 70.374 jongeren deel, waarvan drie op de tien voor hun tiende jaar met internet zijn begonnen.

"Een derde (28%, van de ondervraagde jongeren) heeft onlangs een van de zeven problemen ondervonden die zij toeschrijven aan het gebruik van internet". Situaties van emotioneel ongemak werden door 16% genoemd, terwijl 15% het had over prestatieproblemen op school/werk.

"Als we kijken naar een indicator voor intensiever gebruik (zes uur of meer per dag), zijn er enkele verschillen naargelang de sociodemografische subgroepen. Jongens en jongeren met minder scholing (tot de negende klas) zijn degenen die het meest spelen", geeft de studie aan, en voegt eraan toe dat jongeren "met minder scholing, werkloze jongeren vergezellen in een intensiever gebruik van sociale netwerken".

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt ook dat "jongeren met een hogere opleiding het meest onderzoek doen en het meest aangeven problemen te hebben met het internet".

De studie concludeert dat er tussen 2015 en 2019 een "geleidelijke en lichte toename was van het gebruik van sociale netwerken, online gokken in het algemeen en gokken in het bijzonder", waarbij het meest intensieve gebruik "relatief stabiel" bleef wat betreft het aantal uren per dag op sociale netwerken, gamen en onderzoeken.