De epidemische activiteit van de griep vertoonde een stijgende trend, met "een overwicht van subtype A(H3) (92,1%), geassocieerd met een grotere ernst bij de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Ook het subtype A(H1) pdm09 werd vastgesteld (7,5%).

Anderzijds vertoonde de melding van gevallen van besmetting met SARS-CoV-2 een dalende trend.

In deze periode steeg het aantal consulten in de eerstelijnsgezondheidszorg van de Nationale Gezondheidsdienst (SNS) met 24,7% ten opzichte van de voorgaande week, en was er een lichte daling van het aandeel consulten vanwege het griepsyndroom (-0,16 procentpunten) .

De vraag bij SNS24 (oproepen) stabiliseerde en de vraag bij INEM (oproepen) steeg ten opzichte van de voorgaande week.

Het verslag meldt een hoge vaccinatiegraad tegen covid-19 en griep.

De vaccinatiegraad tegen griep (73%) ligt dicht bij de door het ECDC en de WHO aanbevolen vaccinatiegraad (75%) voor leeftijdsgroepen van 65 jaar en ouder.