Hij stond bekend om zijn goede daden. Hij zocht uit wie in nood was en 's nachts bezocht hij het gezin in het geheim en legde geschenken in de vorm van geld en voedsel neer.

Vaak klom hij op het dak en liet de geschenken door de schoorsteen vallen. Hij was vooral lief voor behoeftige kinderen. Dit aspect van het leven van Sinterklaas is de basis van de Kerstman/vader Kerstmis.

De geest van vriendelijk en liefdevol geven die het ambt van Sinterklaas als bisschop kenmerkte, wordt geëerd in de kersttradities van de Kerstman en het geven van geschenken - vooral aan kinderen.

Zijn feestdag wordt gevierd op 6 december