Het kabinet van de minister van Economie en Zee herinnert eraan dat de termijn voor het aanvragen van financiële steun op 22 december is verstreken en dat, gezien de "grote geregistreerde vraag" en de begrotingstoewijzing voor de maatregel, "elk van de bedrijven een verhoging van ongeveer 12,5% heeft ontvangen ten opzichte van de waarden die reeds in het steunprogramma waren opgenomen".

Met de maatregel "Steun voor toerisme", gericht op accommodatie, catering en soortgelijke andere toeristische activiteiten, wilde de uitvoerende macht de steun versterken voor toeristische bedrijven die sterk te lijden hadden onder de gevolgen van de covid-19-pandemie.

"De betaling, nog voor het einde van het jaar, van de steun in het kader van de maatregel "Steun voor toerisme" is de nakoming van een verbintenis die de regering begin deze maand is aangegaan en maakt het mogelijk om de financiële middelen van meer dan 22.800 bedrijven in de toeristische sector met 70 miljoen euro te versterken om tegemoet te komen aan de toenemende kasbehoeften, die met name voortvloeien uit de stijging van de kosten als gevolg van de huidige mondiale macro-economische context", aldus Nuno Fazenda.

De steunmaatregel voor toerisme, die deel uitmaakt van het APOIAR-programma, maakt deel uit van de overeenkomst op middellange termijn voor de verbetering van het inkomen, de lonen en het concurrentievermogen, die op 9 oktober door de regering en de sociale partners is ondertekend.