In een wekelijks bulletin over de opslag in stuwmeren, waarbij de beschikbaarheid van water op 26 december wordt verantwoord, geeft de APA aan dat van de 70 gecontroleerde stuwmeren (op een totaal van 80) op het vasteland er 38 een opslagcapaciteit hebben tussen 81 en 100%.

Er zijn 13 stuwmeren tussen 61 en 80% van de capaciteit, vijf met een halve capaciteit (51 tot 60%), nog eens vijf met een waarde tussen 41 en 50%, zeven met minder dan 40% (tussen 21 en 40%) en twee met minder dan 20% capaciteit.

In een kritieke situatie verkeren de Campilhas- en Monte da Rocha-dammen, beide in het stroomgebied van de Sado. Bravura, in de Barlavento Algarvio, stond een week geleden ook op minder dan 20% capaciteit, maar het APA-bulletin heeft nu geen gegevens over dat reservoir.

Van de 14 gecontroleerde stroomgebieden hadden er acht een bovengemiddelde wateropslag en zes een ondergemiddelde.

In vergelijking met de gegevens van de 19e was er op 26 december een toename van het volume in 13 hydrografische bekkens en een afname in één, in het Sado-bekken. Het totale opgeslagen volume steeg met 0,62% ten opzichte van vorige week.

Volgens gegevens van de APA had het stroomgebied van de Ave maandag de hoogste opslag (96%), gevolgd door de stroomgebieden van de Douro en de Tejo, beide met 91,9%. De bekkens van de Mira, Alentejo, Sado en Arade hadden het minste water.


Gerelateerde artikelen: