"Het talent van onze teams is het meest waardevolle kapitaal dat we hebben, het is onze verantwoordelijkheid om het te beschermen, te ontwikkelen en voorwaarden te scheppen om het in zijn volle omvang tot uiting te laten komen", zegt José Fonseca, algemeen directeur van Decathlon Portugal, meldt ECO.

De sportketen heeft het basisminimumloon verhoogd tot 900 euro, dat met de maaltijdsubsidie stijgt tot 1.040 euro. Bij dit bedrag kunnen "de maandelijkse prestatiebonussen (0% tot 20% van het basissalaris) worden opgeteld, waardoor het minimum maandbedrag op 1.220 euro komt. Aan deze waarde kunnen nog anciënniteitstoeslagen en twaalfden van vakantie- en kerstsubsidies worden toegevoegd", aldus het bedrijf.

Na Ikea - dat besloot het aanvangssalaris te verhogen tot 1.000 euro in 2023 -, zal Lidl het aanvangssalaris van de winkel- en magazijnmedewerkers met 10% verhogen, die vanaf januari volgend jaar 820 euro bruto zullen verdienen - en zal Mercadona het aanvangssalaris van de werknemers met 11% verhogen, die maandelijks minstens 1.034 euro bruto zullen ontvangen.

Dit jaar deelde Decathlon twee extra salarissen uit - in totaal 1,9 miljoen euro, "het hoogste bedrag ooit" - als bonus, een bedrag dat 10% van het jaarinkomen van elke werknemer vertegenwoordigt.


Gerelateerde artikelen: