De uitbreiding van de rode lijn van de Metropolitano de Lisboa naar Alcântara zal 25% meer kosten dan aanvankelijk geraamd, in de fase van de haalbaarheidsstudie, wat zich vertaalt in een stijging van de totale investeringskosten van 101,4 miljoen tot 405,4 miljoen euro. Ook de aanleg van de cirkelvormige metrolijn zal meer dan 121 miljoen euro duurder uitvallen. Aan de oorsprong van deze stijgingen ligt de prijsupdate, die de stijging van de kosten van grondstoffen, materialen en arbeid heeft bepaald.

"De uitbreiding van het metronetwerk van Lissabon - Rode lijn naar Alcântara (TC-C15-i01), onder de verantwoordelijkheid van Metropolitano de Lisboa, E.P.E., maakt deel uit van de investeringen die zijn voorzien in de PRR, met een totale investeringswaarde van (euro) 304.000.000,00. (...) Het blijkt dat er wisselvalligheden waren die een stijging van de kosten bepaalden voor de realisatie van het project dat dit uitbreidingsplan integreert, gebaseerd op de verandering in de bouw- en openbare werken markt, die, gecombineerd met de tijden van de openbare aanbestedingsprocedures in kwestie, de contractuele bedragen ontoereikend maakten", aldus de Diário da República.

De deze donderdag gepubliceerde resolutie spreekt van "moeilijkheden in de leveringsketens", "omstandigheden als gevolg van de Covid-19 pandemie", "wereldwijde energiecrisis" en "gevolgen van de oorlog in Oekraïne". Factoren die tegelijkertijd bepalend waren voor de "abrupte stijging van de prijzen van grondstoffen, materialen en arbeid, met bijzondere nadruk op de bouwsector, die ernstige gevolgen voor de economie heeft gehad".

De versterking van de middelen zal gebeuren via het herstel- en veerkrachtplan, waarvan de herprogrammering in januari in Brussel zal worden besproken.

De uitbreiding van de rode lijn van de Metropolitano de Lisboa naar Alcântara, waarvan het station "een belangrijk nieuw vervoersknooppunt" wordt, dat aansluit op de voorstedelijke spoordiensten, moet bijdragen tot de verbetering van de mobiliteit in het hoofdstedelijk gebied van Lissabon. Er zijn drie nieuwe ondergrondse stations (Amoreiras, Campo de Ourique en Infante Santo) en één bovengronds station (Alcântara) gepland.