Volgens het Waarnemingscentrum voor emigratie hebben in 2021 2.561 Portugezen de Britse nationaliteit verworven, de meeste van rechtswege als permanente ingezetenen of geregistreerde minderjarigen, 25 procent meer dan de 2.042 die in 2020 werden geregistreerd.

Volgens de statistieken van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken was het aantal in 2019 al omhooggeschoten tot 2.227, maar de impact van de Covid-19 pandemie op de overheidsdiensten had ook invloed op dit proces, waardoor het aantal administratieve handelingen afnam.

In de eerste drie kwartalen van 2022 hadden al 2.066 Portugezen de Britse nationaliteit verworven.

In 2015, het jaar voor het referendum dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU) dicteerde, verwierven slechts 422 Portugezen de Britse nationaliteit, een cijfer dat sindsdien snel is gestegen (672 in 2016, 1.234 in 2017, 1.906 in 2018, 2.227 in 2019).

"Deze stijging lijkt vooral te worden verklaard door de angst die Brexit teweegbrengt en de vermindering van de rechten die samenhangen met de status van buitenlander die daaruit zou kunnen voortvloeien", aldus de onderzoeker van het Observatório da Emigração, Inês Vidigal.

Brexit-effect

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde dat EU-onderdanen bijna een derde (32 procent) van alle Britse nationaliteitsaanvragen in 2021 voor hun rekening namen, tegenover 12 procent in 2016.

De aanvraag voor de Britse nationaliteit kan worden ingediend na een verblijf van minimaal vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk en 12 maanden als permanent ingezetene, in het geval van Europese burgers.

Voor het proces moet de kandidaat kennis van de Engelse taal aantonen, slagen voor een test over het Britse leven en de Britse cultuur, een strafblad zonder ernstige overtredingen overleggen en een vergoeding van 1.330 pond (1.500 euro) betalen.

Volgens het registratiesysteem voor burgers van de Europese Unie in het Verenigd Koninkrijk [EU Settlement Scheme, EUSS] hebben 252.400 Portugezen een permanente verblijfsvergunning [settled status] en 164.640 een voorlopige titel [pre-settled status].