Het verslag van het directoraat-generaal Gezondheid, voor de week van 26 december tot 1 januari, vermeldt een stijging met 5,1% van het aantal spoedeisende gevallen door alle oorzaken (124.021 gevallen) in vergelijking met de week ervoor, maar een daling van het aantal gevallen door griepachtige ziekten (0,8%; -0,1 procentpunten in vergelijking met de week ervoor) en infecties van de luchtwegen (10,7%; -0,4 procentpunten).

"In vergelijking met eerdere griepseizoenen was er een eerdere toename van het aantal spoedeisende gevallen als gevolg van het griepsyndroom, echter nog steeds lager dan in seizoenen vóór 2020", aldus het Seasonal Health Response Report - Surveillance and Monitoring.

Het hoogste aantal spoedeisende griepgevallen deed zich voor bij mensen tussen 19 en 59 jaar (41,8%), gevolgd door mensen van 65 jaar of ouder (28,1%), aldus de gegevens, die wijzen op een toename van het aantal gevallen als gevolg van het griepsyndroom waarvoor ziekenhuisopname nodig was (13,1%; + 0,4 procentpunten ten opzichte van de voorgaande week).

Het aandeel van patiënten met griep op de intensive care (IC) is licht gestegen (1,1%), en sinds het begin van het seizoen waren de meeste patiënten ouder dan 65 jaar (55,8%) en de meeste ( 81.4%) met een onderliggende chronische ziekte.

Op 1 januari werden 354 gevallen gemeld van mensen die met covid-19 in het ziekenhuis waren opgenomen (-4% ten opzichte van de week ervoor), waarvan 35 op de ICU (-24%), aldus het rapport, eraan toevoegend dat dit cijfer overeenkomt met 13,7% van het alarmniveau van 255 bezette IC-bedden.

Het verslag vermeldt ook "een mogelijke neerwaartse trend" in het aantal opnames voor het Respiratoir Syncytieel Virus (RSV) bij kinderen jonger dan twee jaar.

De algemene sterfte "lag binnen de verwachtingen voor de tijd van het jaar" en de specifieke sterfte door covid-19 vertoonde een neerwaartse trend, onder de door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) aanbevolen drempelwaarde, aldus het rapport.

Volgens de gegevens ligt de griepvaccinatiegraad (74%) dicht bij de door het ECDC en de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen vaccinatiegraad (75%) voor leeftijdsgroepen van 65 jaar en ouder.