Soms zal het op het 3D-niveau erg chaotisch lijken als systemen uitvallen, en het zal een snel jaar worden, vooral na 22 januari, wanneer Uranus direct wordt, en alle planeten vanaf dat moment tot mei vooruitgaan vanuit het perspectief van de Aarde. Dit kan uitstekend zijn om dingen voor elkaar te krijgen, omdat we vooral in januari tot mei veel initiërende energie hebben. Denk alleen vooruit aan wat je wilt creëren, probeer niet achterom te kijken naar het instortende landschap. Koppel je zo volledig mogelijk los van de gewone maatschappij en zoek de held in jezelf.

Enkele zeer onwaarschijnlijke mensen van hoge integriteit stappen nu in het heldenarchetype om de mensheid te dienen, en zij zullen de komende weken steeds duidelijker worden.

Kies voor liefde

2023 is complexer qua energie, minder 'monotoon', het is een veel groter overgangsjaar omdat enkele belangrijke planeten van teken veranderen. Ik heb sterk het gevoel dat we op veel meer individuele tijdlijnen zitten die we zelf selecteren, afhankelijk van onze frequentie, hoewel er duidelijk twee brede collectieve tijdlijnen zijn die bepaald worden door liefde en angst. Niemand dwingt ons tot een van beide, het is aan ons welke we kiezen. Ik stel voor dat je liefde kiest - wat betekent dat je uit de angst blijft, wat zich ook lijkt te ontvouwen in onze 3D-wereld. 2023 is een oefen- en proeftuin voor ons meesterschap, hoe consequent kunnen wij deze toon van 'liefde' in ons leven vasthouden. Hoe meer we dat kunnen, hoe soepeler we door 2023 zullen navigeren. Denk aan de vlieganalogie: hoe hoger de hoogte (frequentie), hoe gemakkelijker de rit.

Als we ons richten op onze buitenwereld zijn er zoveel dramatische en afleidende gebeurtenissen om mee om te gaan, dus probeer je af te stemmen op al het lawaai in de mainstream, want er zijn zoveel problemen 'out there', maar als we ons richten op onze innerlijke wereld en liefde, dan wordt het leven eenvoudiger. Blijf gewoon terugkomen op de liefde in je leven, voor zover je daartoe in staat bent.

Weet dat 2023 een veel duidelijker gevoel van einde en nieuw begin zal hebben, vooral een nieuw begin, want daar is de astrologische energie op gericht. De oude wereld van vele eeuwen kraakt en brokkelt af, zodat systemen niet meer zo goed zullen werken. Weet dat dit de bedoeling is, en dat een veel mooiere wereld wordt opgebouwd uit mensen die in gemeenschappen komen, misschien land kopen en samen voedsel verbouwen, en zo zal onze nieuwe wereld worden opgebouwd.

Dicht bij de natuur

Dicht bij de natuur blijven is nu heel belangrijk. Probeer een gevoel van het heilige en goddelijke in je leven te ontwikkelen, door in de natuur te wandelen en ook je dromen op te merken.

In 2023, te beginnen in januari, zullen we veel openbaringen en onthullingen krijgen, die voor veel mensen schokkend zullen zijn, maar die nodig zijn om vooruit te komen naar een betere wereld van integriteit. Kwesties als rechtvaardigheid, vrijheid, mensenrechten, burgerrechten, waarheid en onze eigen autonomie en soevereiniteit zullen dit jaar sterke thema's zijn.

Vraag jezelf dus af: "Wat wil ik creëren in 2023, wat er ook gebeurt met de planeten? Vergeet niet dat de astrologische patronen ons het blad muziek geven, de boetseerklei, maar het belangrijkste is wat wij er als individuen mee doen. Ik krijg steeds het beeld van de Indiana Jones-film waarin de wereld achter hem instort, er geen weg meer terug is, en hij een kloof moet oversteken, maar de brug zal alleen verschijnen, stap voor stap, als hij daarop vertrouwt.

De energie zal bijzonder sterk zijn rond 21 en 22 januari. We hebben een Nieuwe Supermaan op de 21e, wat betekent dat de Maan in haar baan veel dichter bij de Aarde staat, en we zullen rond die dagen waarschijnlijk enkele plotselinge of verrassende gebeurtenissen zien die veel waarheid voor ons onthullen.

Blijf door dit alles heen kalm en in vrede en weet dat wat zich ontvouwt allemaal deel uitmaakt van een veel groter goddelijk plan.

Zegeningen voor jullie allemaal.

Over Pam Gregory

Pam Gregory houdt zich al meer dan 45 jaar bezig met astrologie en heeft een zeer drukke astrologiepraktijk. Ze heeft een populair YouTube-kanaal met updates en interviews, en is de auteur van twee bestsellers, You Don't Really Believe in Astrology, Do You? en How to Co-Create using the Secret Language of the Universe. Pam biedt verschillende lesvideo's aan op haar websitewww.pamgregory.comen schrijft ook een lange maandelijkse nieuwsbrief.

Ze werkt niet meer voor klanten omdat ze zich concentreert op het helpen van het collectief bij deze enorme spirituele transformatie. Naast YouTube vind je haar ook op Unifyd, MeWe en Facebook met regelmatige astrologie-updates.


Author

Pam Gregory has been involved with astrology for over 45 years, and runs a very busy astrology practice. She has a popular YouTube channel with updates and interviews, is the author of two best-selling books, You Don’t Really Believe in Astrology, Do You? and How to Co-Create using the Secret Language of the Universe. Pam offers several teaching videos available from her website: www.pamgregory.com and also writes a long monthly newsletter.

She is no longer doing client work as she is focused on helping the collective through this huge spiritual transformation. As well as YouTube you’ll find her on Unifyd, MeWe and Facebook with regular astrology updates.’

Pam Gregory