Volgens berekeningen van Lusa en op basis van SEF-gegevens zijn in 2022 1.281 verblijfsvergunningen voor investeringen (ARI), ook wel gouden visa genoemd, verleend.

Volgens gegevens van de Dienst vreemdelingen en grenzen (SEF) werden 94 gouden visa verleend in januari, 94 in februari, 73 in maart, 121 in april, 112 in mei, 155 in juni, 80 in juli, 77 in augustus, 120 in september, 83 in oktober, 121 in november en 151 in december.

Vorig jaar werden 1.533 verblijfsvergunningen verleend aan herenigde gezinsleden, waarvan 192 in december.

Sinds de invoering van het gouden visum, dat is ingevoerd om buitenlandse investeringen aan te trekken en waarvan de continuïteit wordt geëvalueerd, zijn al 11.535 verblijfsvergunningen verleend: twee in 2012, 494 in 2013, 1.526 in 2014, 766 in 2015, 1.414 in 2016, 1.351 in 2017, 1.409 in 2018, 1.245 in 2019, 1.182 in 2020, 865 in 2021 en 1.281 in 2022.

Wat de aankoop van onroerend goed betreft, zijn tot dusver 10.593 visa verleend en is een investering van 6.041 miljoen euro gedaan, waarvan 534,1 miljoen euro voor de aankoop van onroerend goed voor stadsherstel (1.485 ARI).

Wat het criterium kapitaaloverdracht betreft, zijn tot nu toe 920 kapitaaloverdrachten toegekend voor een bedrag van 712 miljoen euro. Het criterium voor het scheppen van banen leidt tot de toekenning van 22 gouden visa.

Wat de nationaliteiten betreft, gaat China aan kop (5.247), gevolgd door Brazilië (1.168), Turkije (546), de Verenigde Staten (537) en Zuid-Afrika (507).

Sinds het begin van het programma zijn 18.808 verblijfsvergunningen verleend aan herenigde gezinsleden.


Gerelateerde artikelen: