De meerderheid van de professionals (64 procent) wil dit jaar een hoger salaris ontvangen, waarbij de inflatie de belangrijkste reden is (56 procent), gevolgd door een periode van geen salarisverhoging (20 procent).

Onder de wensen voor dit jaar vallen ook erkenning en geluk op het werk op, blijkt uit een recente studie van Michael Page. "Professionele erkenning komt naar voren als een situatie die ze graag gewaardeerd willen zien, met 44 procent van de respondenten die meer erkenning willen van hun managers en organisaties", aldus de recruiter zoals gemeld door ECO.

Het verbeteren van de balans tussen werk en privé blijft ook een prioriteit (52 procent), evenals opleiding, een andere factor waarop professionals wijzen: 28 procent zegt dit jaar te willen investeren in hun professionele ontwikkeling. Tegelijkertijd komen plezier op het werk naar voren als een van de drijfveren voor 2023, zoals genoemd door 28 procent van de mensen.

Wat de werktijden betreft, blijkt uit het onderzoek dat 39 procent van de professionals bereid zou zijn meer uren per week te werken, "als de arbeidsomstandigheden zouden verbeteren".


Vierdaagse werkweek

Gevraagd naar de mogelijkheid van een vierdaagse werkweek is 68 procent het daarmee eens zolang de salarisvoorwaarden gehandhaafd blijven, terwijl 38 procent het ermee eens is, "maar alleen als de baas de werkprocessen aanpast". Anderzijds vindt 13 procent van de professionals het voorstel onrealistisch, "omdat het te veel structurele veranderingen met zich mee zou brengen".

In de lijst van de top vijf verwachtingen voor managers in 2023 staan goede carrièremogelijkheden (42 procent), goede cohesie tussen collega's en flexibele werktijden (40 procent), goede leiderschapsvaardigheden van hun superieuren samen met duidelijke en transparante communicatie (32 procent).

De studie "New Year's Resolutions", opgesteld door Michael Page, verzamelde de mening van 500 respondenten.