"Over het onderzoek van de SEF [Dienst Vreemdelingen en Grenzen] naar Anafre is geen enkel officieel document binnengekomen dat ons in staat stelt van deze situatie op de hoogte te zijn," zei de voorzitter van de vereniging, Jorge Veloso, in de parlementaire commissie Openbaar Bestuur, Ruimtelijke Ordening en Macht, waar hij werd gehoord over de afgifte van "massale" verblijfsbewijzen in sommige parochies in het land.

Tijdens de door Chega gevraagde hoorzitting ondervroeg afgevaardigde Bruno Nunes, van die partij, de voorzitter van Anafre over een vermeend onderzoek naar het grote aantal afgegeven verblijfsvergunningen in drie parochies in Lissabon, met speciale aandacht voor Arroios, alsmede in andere gemeenten Setúbal, Braga en Porto.

Massale afgifte

Onder verwijzing naar het voorbeeld van de Rua da Bem Formosa, in de parochie Arroios, waarover werd gemeld dat de weg "met een lengte van iets meer dan 400 meter 10.000 inwoners telt", was de afgevaardigde van Chega van mening dat de "massale" afgifte van verblijfsvergunningen "illegale immigratie heeft gesteund en bevorderd".

De beschuldiging werd weerlegd door de voorzitter van Anafre, die de afgevaardigden verzekerde dat "de parochiebesturen zich aan de wet houden" en dat de vereniging de opleiding voor de afgifte van certificaten heeft geïntensiveerd, waarbij "veel parochies reeds de aanwezigheid van twee getuigen" eisen die de verklaringen van de aanvrager bevestigen, om "zogenaamde fraude te voorkomen".

Jorge Veloso gaf echter toe dat er "een netwerk bestaat dat zodanig is geïnstalleerd" dat hem al certificaten met valse verklaringen ter ore zijn gekomen, "met in het onderste gedeelte de handtekening van twee elementen uit een parochie van Coimbra en de kop van de gemeente Caldas da Rainha".

"Het netwerk hoeft soms niet eens naar de gemeente", zei hij, eraan toevoegend dat "het zo georganiseerd is dat het voldoende is om wat kopieën te maken, stempels te regelen [...] en verder te gaan met deze frauduleuze handelingen".

Ondervraagd door afgevaardigden over welke maatregelen volgens Anafre moeten worden genomen om deze situatie te voorkomen, en of de wet al dan niet moet worden gewijzigd, hield Jorge Veloso vol dat het niet aan de vereniging is om toezicht te houden op de parochies, een standpunt dat tijdens de hoorzitting werd bevestigd door vice-voorzitter Jorge Amador.

Controle is de verantwoordelijkheid van de parochievergaderingen, zei Jorge Amador, met het argument dat, "als er veel certificaten worden afgegeven" en "steeds dezelfde mensen erom vragen, SEF moet worden geïnformeerd" en, als een parochiebestuur zich niet aan de wet houdt, "dit moet worden bestraft".

Op 12 augustus meldde het dagblad Expresso dat de SEF onderzoek doet naar ten minste drie parochieraden in de gemeente Lissabon "vanwege frauduleuze constructies om verblijfsvergunningen voor immigranten te verkrijgen" en onthulde dat "er adressen zijn met meer dan 100 afgegeven certificaten".

Gevraagd door het bureau Lusa, op 31 augustus, of het onderzoek doet naar de afgifte van echte verblijfsvergunningen met valse gegevens door parochiebesturen in Lissabon voor de legalisatie van immigranten in Portugal, zei SEF alleen dat "het geen informatie geeft over lopende onderzoeken, die onder toezicht staan van het Openbaar Ministerie".