In Portugal is de verwachte stijging van de salarissen voor 2023 hoger dan de gemiddelde stijging van 3,2% van de in 2022 toegewezen salarisbudgetten. De helft van de bedrijven gaf aan dat hun salarisbudget nu hoger is dan ze hadden verwacht, volgens het laatste "Salary Budget Planning Report" van WTW en gerapporteerd door ECO.

"Werkgevers staan voor moeilijke keuzes nu ze de kosten in de hand proberen te houden in een moeilijk economisch klimaat, maar hebben ook moeite om hun salarisniveaus aantrekkelijk te houden. De druk van inflatie en een concurrerende arbeidsmarkt dwingen velen om hun salarisbudgetten te verhogen om de beste professionals te behouden en aan te trekken", aldus Sandra Bento, associate director van WTW Portugal.

"Organisaties die hierin slagen hebben een duidelijkere beloningsstrategie en begrijpen waar werknemers echt naar op zoek zijn", voegt ze er in een verklaring aan toe.

De belangrijkste reden die de beslissing om de lonen te verhogen rechtvaardigt, is de bezorgdheid over de inflatie (86%), gevolgd door de poging om in te spelen op een veeleisender arbeidsmarkt (44%) en de wens om, met maatregelen, talent beter te behouden (30%).

Van de Portugese bedrijven die aan het onderzoek van de consultant hebben deelgenomen, is ongeveer een kwart (27%) nog steeds van mening dat de vooruitzichten voor hun bedrijf beter zijn dan zij hadden verwacht, terwijl 46% verklaart dat zij in de lijn van de verwachtingen liggen. Bovendien is 17% van plan het aantal vaste werknemers in de komende 12 maanden uit te breiden.

Als het gaat om aanwervingsprognoses, is bijna de helft (52%) van de werkgevers van plan om in de komende 12 maanden nieuwe professionals aan te werven voor verkoopfuncties, terwijl 44% mensen aanwerft voor IT-functies en 39% van plan is meer technische professionals aan te werven.

"Er zijn tekenen van optimisme bij alle bedrijven als het gaat om aanwervingsplannen, met name voor bepaalde functies zoals verkoop en IT. Hoewel salaris belangrijk is, zijn er veel andere factoren die een rol spelen bij betrokkenheid en succes op de werkplek, en werkgevers moeten hun werknemers een aantrekkelijke totaalervaring bieden", aldus Sandra Bento.

Het WTW-onderzoek "Salary Budget Planning Report" werd uitgevoerd in november 2022 en ontving 2.908 reeksen antwoorden van bedrijven in 159 landen over de hele wereld. In Portugal hebben 403 organisaties gereageerd.


Gerelateerde artikelen: