In een verklaring stelt Quercus/Aveiro dat er geen grote inspanningen worden geleverd om de groei van eucalyptusmonocultuurgebieden, of andere invasieve soorten zoals acacia's of pampagras, een halt toe te roepen.

"Er worden nog steeds vergunningen afgegeven, er zijn geen inspecties van de beplante grond en bij klachten is er geen plaats om de legaliteit te herstellen", benadrukt de milieuvereniging.

Een ander groot milieuprobleem in het district Aveiro, dat volgens Quercus in de nabije toekomst grote gevolgen zal hebben, is kusterosie.

De vereniging zegt dat er niet alleen niets wezenlijks is gedaan om de erosie tegen te gaan, maar dat op het gebied van ruimtelijke ordening "ingrepen worden bevorderd die leiden tot aantasting van duin- en kustgebieden", die de natuurlijke verdediging van het gebied vormen tegen de opmars van de zee.

"We blijven gevallen zien van bomenkap en vernietiging van de vegetatie, zoals in het dennenbos van Ovar, bouwwerkzaamheden en zandverplaatsingen met zware machines in duingebieden, zoals op de stranden van Barra en Vagueira", aldus dezelfde nota.

Quercus waarschuwt ook voor het bestaan van ongezuiverde lozingen in rivieren en de zee, en voegt eraan toe dat de "onwil van de toezichthoudende instanties om de wetgeving te handhaven en de straffeloosheid" ertoe leiden dat mensen dezelfde milieudelicten blijven plegen.

Wat de beste milieufeiten betreft, wijst de vereniging op de aanwezigheid van gemeenschapsprojecten in verband met afvalbeheer in de participatieve begroting van Aveiro.

Voor Quercus toont deze situatie aan dat sommige burgers zich zorgen beginnen te maken over deze kwesties en het noodzakelijk achten iets te doen om het huidige scenario van afvalbeheer te veranderen.