In een verklaring aan het agentschap Lusa onderstreept de vakbondsstructuur dat "het proces van herstructurering van de Dienst vreemdelingen en grenzen (SEF) en de toekenning van bevoegdheden aan de PSP gepaard moeten gaan met de nodige middelen", aangezien "de situatie tot het uiterste wordt gedreven".

In het kader van de herstructurering van de SEF, die werd uitgesteld tot de oprichting van het Portugese Agentschap voor Migratie en Asiel (APMA), gingen de politiebevoegdheden van dat orgaan over naar de PSP, het GNR en het PJ, terwijl de huidige taken in administratieve aangelegenheden betreffende buitenlandse burgers nu worden uitgeoefend door de APMA en het Instituut voor Registers en Notarissen.


"Totaal ongepast"

De Union Association of Police Professionals is van mening dat "het beheer van dit proces totaal ongepast is en zorgt voor dagelijkse veiligheidsproblemen op de luchthaven van Lissabon".

"Politieagenten die van hun taak worden afgeleid naar SEF-diensten verduisteren de operationele verantwoordelijkheid van de PSP ter plaatse. Professionals van de PSP worden tegen hun zin in andere diensten en opleidingen geplaatst. Er zijn verschillende uitnodigingen gedaan aan de afdeling luchthavenbeveiliging die de bestaande leemten niet opvulden. Het gebrek aan aantrekkelijkheid van de functie heeft te maken met de magere en verschillende beloning voor degenen die identieke functies vervullen", aldus de vakbond.

De ASPP/PSP zegt dat veel van de professionals die bij de afdeling luchthavenbeveiliging (DSA) werken al hebben gevraagd om te vertrekken, maar dat hun eisen zijn afgewezen.

"Dit is de routinematige realiteit van DSA. De beroepsmensen van de DSA hebben niet de gave van alomtegenwoordigheid - zij kunnen niet op twee, of meer plaatsen tegelijk zijn", onderstreept de structuur, en voegt eraan toe dat "de antwoorden op de vragen die door de ASPP/PSP - via verschillende kantoren - worden gesteld, erop staan dat deze vakbond komt opdagen en dat men de redenen voor deze afwezigheid niet kent".

De herstructurering van SEF werd besloten door de vorige regering en goedgekeurd door de Vergadering van de Republiek in november 2021, na al twee keer te zijn uitgesteld.