Ondanks de pandemie, geeft een nieuw rapport en portal vrijgegeven door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze waarschuwing tegen het einde van 2022, gebaseerd op gegevens verkregen uit 194 landen over niet-overdraagbare ziekten en hun risicofactoren: roken, ongezond eten, schadelijk gebruik van alcohol, gebrek aan lichaamsbeweging en luchtvervuiling. Volgens de deskundigen "zou het elimineren van deze factoren aanzienlijke gezondheidsproblemen en veel vroegtijdige sterfgevallen kunnen voorkomen of uitstellen".

Voor de WHO was de lancering van dit initiatief tijdens de Algemene Vergadering van de VN een van de grootste uitdagingen van de eeuw op het gebied van gezondheid en ontwikkeling. Hart- en vaatziekten, kanker, diabetes en chronische ademhalingsziekten veroorzaken samen met de geestelijke gezondheid bijna driekwart van de sterfgevallen wereldwijd en maken jaarlijks 41 miljoen slachtoffers.


Het rapport "Invisible numbers: the true extent of non-communicable diseases and what to do about them" maakt deze ziekten zichtbaar en herinnert aan "de ware omvang" van deze bedreiging en de risicofactoren. Dit rapport toont ook de kosteneffectiviteit van wereldwijd toepasbare kosteneffectieve interventies die deze aantallen kunnen veranderen en levens en geld kunnen besparen.

Het portaal bevat de meest recente gegevens over elk land, de risicofactoren en het vastgestelde beleid, waardoor trends tussen landen zichtbaar worden gemaakt en een vergelijking tussen landen of binnen geografische regio's mogelijk wordt.


Volgens de WHO sterft elke twee seconden iemand onder de 70 jaar aan een NCD en 86% van deze sterfgevallen doet zich voor in landen met een laag of gemiddeld inkomen. "Deze belangrijke verschuiving in de volksgezondheid in de afgelopen decennia is grotendeels onopgemerkt gebleven", vindt de organisatie.

"Het rapport en het portaal komen op een kritiek moment voor de volksgezondheid: in 2022 waren slechts een paar landen op koers om het doel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) te halen: voortijdige sterfgevallen door NCD's tegen 2030 met een derde verminderen", verwijst de WHO.


Deskundigen beweren dat preventie en behandeling een "uitstekende investeringsmogelijkheid zijn, die een talrijke impact zal hebben op de economische groei, die veel groter is dan het uitgegeven geld".


Het verslag eindigt met enkele belangrijke conclusies:

Niet-overdraagbare ziekten vormen een enorme uitdaging en treffen economieën, gezinnen en individuen in alle regio's, landen en districten van de wereld. Maar in veel gevallen zijn de negatieve gevolgen ervan niet onvermijdelijk.

Actie om NCD's te voorkomen, op te sporen, te behandelen en te beheersen is zowel betaalbaar als haalbaar, met economische en sociale repercussies die veel verder gaan dan de gezondheid.

Dit zou niet alleen de gezondheidsresultaten aanzienlijk verbeteren, maar ook het financiële en sociale welzijn, de weerbaarheid tegen andere ziekten zoals COVID-19 en vele andere ontwikkelingsdoelstellingen ten goede komen.

Bij de aanpak van NCD's gaat het niet alleen om het bereiken van een doelstelling. Het is een kans voor regeringen - voor ministeries van financiën, onderwijs, milieu, gelijkheid, handel en gezondheid, onder andere - om de vele voordelen van een gezondere, gelukkigere en productievere samenleving te ontsluiten en weerbaarheid op te bouwen tegen COVID-19 en toekomstige pandemieën.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Grupo HPA Saude op +351 282 420 400.