De waarde ervan als hobby kan ik niet beoordelen en zal voor iedereen anders zijn. Vanuit een puur financieel perspectief zie ik echter dat het rendement vaak achterblijft en dat is niet verwonderlijk, want het opbouwen van een portefeuille die "de markt kan verslaan" is erg moeilijk. Hieronder zal ik uitleggen waarom.

Wat betekent "de markt verslaan"?

Laten we aannemen dat ik als amateurbelegger in aandelen wil beleggen. Dan heb ik in grote lijnen drie opties: (1) ik koop aandelen van bedrijven waarvan ik denk dat ze het goed zullen doen, (2) ik koop een of meer exchange-traded-funds (ETF's) die een index zoals de S&P 500 volgen, of (3) ik kies voor deelname aan een actief beheerd fonds of fondsen en laat een team van professionele fondsbeheerders namens mij de beleggingsbeslissingen nemen.

Ik geloof misschien dat ik een goed jaar heb gehad als mijn portefeuille over een kalenderjaar een rendement van 8 procent heeft behaald. Helaas is die 8 procent op zich vrij betekenisloos, in termen van rendement, als we het niet vergelijken met een benchmark. Als een benchmark zoals de S&P 500 een rendement van 10 procent behaalt, was het geen goed jaar voor mijn portefeuille! Want met mijn beperkte aandelenportefeuille en alle moeite en tijd die ik heb geïnvesteerd in het beheer ervan, heb ik een lager rendement behaald, ondanks het feit dat ik meer risico in mijn portefeuille heb genomen, dan wanneer ik gewoon een ETF had gehad die de S&P 500 volgt. Daarom kan ik alleen spreken van een goed jaar als mijn portefeuille beter presteerde dan de S&P 500, na aftrek van kosten, en daarmee de markt versloeg.

Evenzo hebben actief beheerde fondsen een benchmark en de fondsen die het goed doen, presteren consequent beter dan de benchmark over een periode van meerdere jaren, ook weer zonder kosten. De realiteit is dat zelfs voor deze professionals, die al hun werkuren besteden aan het selecteren van financiële instrumenten die volgens hen meer dan het verwachte rendement opleveren, het verslaan van hun benchmark een grote uitdaging is.

Waarom is het zo moeilijk om de markt te verslaan?

Als wij ons concentreren op de aandelen van bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500 index, dan weten wij dat in een dergelijke zeer liquide markt de prijs van de aandelen gebaseerd is op de voortdurende verkoop en aankoop door vele marktdeelnemers (dagelijks worden er bijvoorbeeld miljoenen aandelen verhandeld op de New York Stock Exchange). Deze transacties worden verricht op basis van de openbare informatie die beschikbaar is; informatie over de toestand van de economie, geopolitieke gebeurtenissen, beleidsrichtsnoeren van de centrale bank, sector- en bedrijfsspecifieke informatie, invloedrijke analistenrapporten, om er maar een paar te noemen. Alle nieuwe informatie die van invloed zal zijn op de toekomstige kasstromen van het bedrijf dat u gedeeltelijk wilt bezitten, zal de aandelenprijs ervan rechtstreeks beïnvloeden. Aangezien deze informatiestroom continu is, veranderen de aandelenkoersen voortdurend. Deze nieuwe informatie moet echter worden geïnterpreteerd. En het is in deze interpretatie dat volgens sommigen kansen liggen om de markt te verslaan. Gedragseconomen beweren dat er onvolkomenheden zijn in financiële markten en schrijven deze toe aan een combinatie van cognitieve vertekeningen zoals overmoed, overreactie, representatieve vertekening, informatievertekening en diverse andere voorspelbare menselijke fouten in redenering en informatieverwerking.

Stel uzelf dan deze fundamentele vragen: gelooft u dat de markt altijd gelijk heeft en dat de aandelenkoers te allen tijde de eerlijke marktprijs weerspiegelt? Of gelooft u dat er inderdaad marktonvolkomenheden zijn waarvan kan worden geprofiteerd? In het laatste geval gelooft u dat het mogelijk is de markt te verslaan, maar staat u voor de taak te herkennen wanneer de markt het bij het verkeerde eind heeft. En dat niet alleen, als u een extra rendement wilt maken als de markt zich vergist, moet de markt ook erkennen dat hij zich vergist heeft voordat de prijzen zich aanpassen.

Het bovenstaande is geenszins bedoeld om degenen die hun eigen beleggingsportefeuille willen samenstellen te ontmoedigen, maar alleen om aan te tonen dat het geen gemakkelijke taak is om er een te beheren die consequent beter presteert dan een benchmark. Als u er klaar voor bent, laat het bovenstaande u dan niet tegenhouden. Hoe dan ook, wij van Blacktower zijn er om u te helpen. Neem vandaag nog contact met ons op om te horen wat we voor u kunnen betekenen.

Disclaimer: Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als, en mag niet worden opgevat als, beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen of beleggingsonderzoek. U dient advies in te winnen bij een professionele adviseur voordat u begint aan een financiële planningsactiviteit.