Het manifest "Vida Justa", waartoe Lusa toegang heeft en dat al ongeveer 200 handtekeningen heeft, is ondertekend door "buurtbewoners, mensen uit sociale bewegingen en andere burgers", uit verschillende sectoren van de samenleving, en eist de "verdediging van de wijken en de waardigheid van het leven van degenen die werken en de rijkdom van het land creëren".

Op 25 februari "gaan we de straat op om te eisen dat de regering naar ons luistert en zich houdt aan de minimummaatregelen die wij voorstellen, zodat de crisis met rechtvaardigheid en gelijkheid wordt bestreden", staat in de nota.

Verwarmen of eten?

De ondertekenaars roepen op tot "een eerlijk leven" en een einde aan de prijsstijgingen: "Elke dag gaan de prijzen omhoog, de uitzettingen uit huizen nemen toe en de salarissen worden voor minder dagen van de maand gegeven. Mensen kiezen of ze hun huis verwarmen of eten."

"Mensen moeten in staat worden gesteld een waardig leven te leiden. Wij eisen een crisisprogramma dat degenen die werken verdedigt: de prijzen van energie en essentiële voedingsmiddelen moeten worden gereguleerd; de rente op woningkredieten bevroren, speculatieve huurprijzen van huizen voorkomen, huisuitzettingen verboden; er moet een algemene loonsverhoging komen boven de inflatie; maatregelen om bedrijven, kleine bedrijven en lokale banen te ondersteunen en de meest onzichtbare banen, zoals degenen die in de schoonmaak werken, economisch en sociaal te waarderen", eisen zij.

Het manifest benadrukt dat "de crisis geen einde lijkt te hebben" en merkt op dat "na de pandemie oorlogen en sancties kwamen en daarmee de sociale crisis en de dreiging van een economische recessie".

"Mensen zijn het slachtoffer van een maatschappij die het normaal vindt om degenen die werken slecht te betalen. Toen de pandemie begon, bleven de mensen in de wijken hun plicht doen. Schoonmakers bleven werken, transportmedewerkers om het land draaiende te houden, bouwvakkers om naar de werken te gaan, supermarktmedewerkers bleven zich opofferen voor iedereen", schrijven ze.


Daarentegen herinneren ze eraan dat we elke dag "de winsten van oliemaatschappijen en grote bedrijven zien groeien en de lonen van degenen die werken zien verdwijnen".

De ondertekenaars stellen dat "de regering meer bezig is met het betalen van de staatsschuld, met twee keer de snelheid die de Europese Unie wil verplichten, dan met het helpen van de meerderheid van de mensen om deze crisis te weerstaan".

"De staat van oorlog in Europa is - met de blinde sancties die het bloedbad en de escalatie van de gevechten in Oekraïne niet stoppen - veranderd in een oorlog tegen de werkende mensen, waarbij de rijken nog meer geld krijgen, terwijl de reële lonen van de werknemers steeds meer dalen", stellen ze.

Rijken worden rijker

Ze stellen ook dat "in veel van de wijken de autoriteiten de kleine bedrijven die de gemeenschappen bedienen aanvallen en sluiten, de goederen in beslag nemen en de duurzaamheid van de wijken en het behoud van de lokale economie in gevaar brengen" dat "er een oorlog is tegen de armste bevolkingsgroepen die moet stoppen".

Om deze situatie te keren, aldus het document, "moeten de mensen de macht hebben om een eerlijker weg te eisen die de kosten van deze crisis gelijk verdeelt" en "kan het niet altijd de mensen zijn die voor alles opdraaien, terwijl de rijksten er nog steeds in slagen rijker te blijven".

"In tijden van crisis moet de politiek de mensen meer beschermen. Bezorgde mensen uit de wijken, militanten van verschillende oorzaken en sociale bewegingen willen stappen ondernemen om een netwerk op te bouwen en de acties te vermenigvuldigen die de mensen meer macht geven en die erin slagen een beleid op te leggen dat de bevolking en de werkenden beschermt", verklaren ze.