De nieuwe wettelijke regeling voor explosieven en gevaarlijke stoffen (RJESP) is goedgekeurd door de Raad van Ministers en stelt nu het bezit van explosieven, pyrotechnische voorwerpen of apparaten in sportzalen en andere verboden plaatsen strafbaar.

In dit verband wordt volgens het voorstel van het ministerie van Binnenlandse Zaken (MAI) een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar of een boete van maximaal 600 dagen vastgesteld voor iedereen die "zich schuldig maakt aan het vervoeren, vasthouden, gebruiken, verspreiden of in bezit hebben van explosieven, geïmproviseerde explosiemiddelen of pyrotechniek, in sportzalen, op plaatsen waar supporters samenkomen en waar sportieve successen worden gevierd".

Ook het gebruik van explosieven "op plaatsen bestemd voor training en sport en in faciliteiten van clubs en sportverenigingen" wordt een misdrijf.

Het wetsontwerp, dat nu naar de Assemblée van de Republiek zal worden gezonden, definieert geïmproviseerde explosiemiddelen of "pyrotechnische artikelen" als verboden voorwerpen, waaronder elk apparaat dat explosieve stoffen of "een explosief mengsel van stoffen ontworpen om een calorisch, lichtgevend, geluids-, gas- of rookeffect of een combinatie van deze effecten te produceren" bevat, met inbegrip van vuurpijlen.

Volgens het MAI wordt met deze nieuwe wettelijke regeling, waarbij acht regelingen worden ingetrokken, "een coherent wetgevingskader vereenvoudigd en uitgevoerd dat de informatie over de toeleveringsketen, de controlemechanismen bij verkoop en de transacties met explosieve stoffen versterkt".


Gerelateerde artikelen: