Uit het document, dat is opgesteld door het Emigratie Observatorium, een onderzoekscentrum van Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, blijkt dat er in 2021 1.377 Portugezen in het buitenland vastzaten, 123 meer dan het jaar daarvoor.

Daarvan waren er 697 in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zwitserland, waarbij de overgrote meerderheid man was (82%).

Op het Europese continent waren er Portugese gedetineerden in het Verenigd Koninkrijk (263), Frankrijk (242), Zwitserland (192), Spanje (167), Luxemburg (117) en Duitsland (116).

Buiten Europa stelden de auteurs van het verslag 179 aangehouden burgers vast, waarbij Brazilië opnieuw het land was met het hoogste aantal aanhoudingen van nationale burgers buiten de Europese ruimte (99).

Van de in het buitenland gedetineerde Portugezen zaten er 429 in de gevangenis, ter uitvoering van een veroordeling, en 170 in preventieve hechtenis.

96 van hen waren voorwaardelijk gestraft of onder huisarrest. Negen personen hadden een internationaal aanhoudingsbevel en één persoon zat een verplichte taakstraf of maatschappelijke dienstverlening uit.

Over 672 gedetineerden hebben de autoriteiten van de landen geen informatie verstrekt.

De auteurs geven aan dat het aantal gedetineerde Portugezen in het buitenland is gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2020 - 123 meer, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 10%, met een stijging van het aantal gedetineerden in Europa (149 meer) en een daling buiten Europa (min 26).

Het aantal gedetineerden in de effectieve gevangenis is afgenomen (26 minder), tegenover een toename van het aantal personen in voorlopige hechtenis (56 meer).

In de verslagperiode zijn 371 Portugezen uitgezet, verwijderd of uitgewezen, waarvan 276 uit Europese landen (74%) en 95 uit de rest van de wereld (26%).