John kwam in 1836 naar New York en werd door de bisschop van dat bisdom tot priester gewijd. In 1840 sloot hij zich aan bij de Redemptoristen en werd het eerste lid ervan dat in de Verenigde Staten zijn religieuze professie deed. Hij zette zijn missiewerk voort in Maryland, Virginia en Ohio. Hij werd in 1852 tot bisschop van Philadelphia gewijd en organiseerde het parochiale schoolsysteem tot een diocesaan systeem, waardoor het aantal leerlingen in korte tijd toenam. Veel migranten uit Europa kwamen in die tijd in de Verenigde Staten aan en hij leerde verschillende talen, waaronder Iers, om hen te begeleiden. Hij stierf plotseling op 5 januari 1860 en werd begraven in de St. Peter the Apostle Church in Philadelphia. In 1977 werd hij door paus Paulus VI heilig verklaard.

Zijn feestdag wordt gevierd op 5 januari en hij is de beschermheilige van immigranten en kinderen.


Credits: PA; Auteur: PA;