Wat zijn volgens u de belangrijkste voordelen van inwonende zorg ten opzichte van andere vormen van zorg?

Doordat mijn verzorger bij me inwoont, kan ik in mijn eigen huis blijven wonen en een dagelijkse routine aanhouden die ik gewend ben, wat volgens mij niet mogelijk zou zijn geweest als ik naar een bejaarden- of verzorgingshuis had moeten verhuizen.


Hoe is het om uw huis te delen met de verzorger?

Ik had hier aanvankelijk wat bedenkingen bij, maar vanaf de eerste dag leek het een goede match en het delen van mijn huis met mijn verzorger is heel goed verlopen.


Was uw familie voorafgaand aan de zorgregeling bezorgd over uw gezondheid en welzijn? Zo ja, wat waren die zorgen?

Het was vooral omdat ik een paar TIA's had gehad en mijn familie zich zorgen maakte over mijn gezondheid en welzijn, vandaar dat deze regeling er kwam.


Hoe beïnvloedt de woonzorg uw onafhankelijkheid?

Aanvankelijk dacht ik dat het een negatief effect zou hebben op mijn onafhankelijkheid, maar ik denk dat het mijn onafhankelijkheid juist heeft vergroot, omdat ik vroeger niet meer zelf kon rijden en hij mij nu naar sociale bijeenkomsten of medische afspraken brengt. Hij doet de boodschappen of ik, of we doen het samen. Dit heeft voor mij een groot verschil gemaakt.


Is de zorg die u hebt gekregen, flexibel genoeg om aan uw veranderende behoeften te voldoen?

Zeker, de zorg die ik heb gekregen is flexibel genoeg om aan mijn veranderende behoeften te voldoen. In het begin had ik veel meer zorg nodig dan nu, en de verzorger is zich goed bewust van de dagelijkse veranderingen in mijn behoeften.


Hoe belangrijk is het voor u om in uw eigen huis te kunnen blijven wonen?

Het was altijd heel belangrijk voor mij om in mijn eigen huis te kunnen blijven wonen. In de loop der jaren moest ik vanwege het beroep van mijn man vaak verhuizen en van het ene land naar het andere. Ik was erg blij dat ik nu op hoge leeftijd in mijn eigen huis kon blijven wonen.


Wat zijn de opties voor zorg die u overwoog voordat u voor inwonende zorg koos?

Ik had een bejaardentehuis of begeleid wonen overwogen. Ik bezocht vaak vrienden in bejaardentehuizen en dacht altijd op weg naar huis "Ik ben zo blij dat ik weer naar mijn eigen huis ga". Dus toen mijn zoon bij me kwam met het idee van een inwonende verzorger, was ik daar veel blijer mee dan te moeten verhuizen.


Credits: Aangeleverd Beeld; Auteur: Cliënt;


Als u dit soort zorg aan een vriend zou aanbevelen, wat zou u dan zeggen?

Ik zou zeggen: kijk zeker naar deze optie voordat u besluit uw huis te verlaten. Ik ben erg op mezelf en deze optie geeft me alle vrijheid. Het is ook veel goedkoper dan een bejaardentehuis.


Heeft een inwonende verzorger invloed gehad op uw gezondheidstoestand?

Mijn gezondheid is zeker aanzienlijk verbeterd in de laatste 14 maanden dat mijn verzorger bij mij is. Mijn vriendenkring, mijn familie en mijn dokter hebben dit allemaal opgemerkt.


Wonen uw familieleden in uw buurt?

Mijn zoon en zijn vrouw wonen in de Algarve. Mijn dochter woont in Nederland. Zij behandelen mijn verzorger nu als een familielid en zijn ook erg blij met de regeling en de zorg die hij mij biedt.


Voelt u zich veiliger thuis nu u weet dat er een live-in carer is?

Ik voel me absoluut veiliger nu er een verzorger bij me woont. Het is geruststellend te weten dat als ik onwel word, zoals 's nachts al is gebeurd, hij er is om te zorgen dat ik in orde ben.


Neem contact op met Saar@Home Health & Social Care op +351 961 310 877 of kijk op www.saarhomecare.com - Algarve, Cascais en Lissabon.