"Het is een gemeenschap die vaak wordt vergeten omdat hier bijna alleen maar Azorezen zijn en alleen over de Azoren wordt gesproken," vertelde professor Diniz Borges, die het instituut (PBBI) van de State University of California in Fresno leidt, aan Lusa.

"We moeten meer bijeenkomsten en colloquia houden en de Madeiraanse gemeenschap beter leren kennen", zei hij.

"Naast de traditionele festiviteiten, zoals het Bom Jesus Milagroso festival, is er weinig bekend over de Madeiraanse gemeenschap en het zal interessant zijn hen te leren kennen".

Het is een gemeenschap die sterk aanwezig is in San Diego, in Hayward (San Francisco Bay Area) en in enkele steden in de San Joaquim Valley, aldus de professor.

"Er is de bijzonderheid dat ik veel Luso-Amerikanen uit Madeira spreek, velen van de derde en vierde generatie, die hier via Hawaï zijn gekomen", legde Diniz Borges uit, verwijzend dat deze gesprekken de basis vormden voor het idee voor het initiatief.

"Over Madeira wordt niet veel gesproken. Ik denk dat het ontbreekt aan een verenigende kracht, een nationaal platform".

Bij de lancering heeft het initiatief vier persoonlijkheden die banden hebben met de Madeiraanse diaspora als adviseurs, uit verschillende delen van Californië: de voormalige voorzitter van PALCUS (Luso-American Leadership Council) John Bento, uit Sacramento, Maria José Rodrigues, die de geschiedenis schrijft van de Portugese aanwezigheid in San Diego, Maria Isabel Camacho, die twee decennia geleden emigreerde en in Hayward woont, en Inês Eiras, die betrokken is bij de gemeenschap in het oosten van San Francisco Bay Area.

De organisatie is ook in gesprek met twee mensen uit de stad Lemoore, in Kings County, waar enkele families van Madeiraanse afkomst wonen.

Als onderdeel van de lancering van het Madeira Diaspora Initiatief zal de PBBI een brief sturen naar de regionale regering van Madeira om een nauwere relatie met de uitvoerende macht tot stand te brengen.

"We gaan ook contacten leggen tussen de Universiteit van Madeira en [de Universiteit] Fresno State om te zien of er een overeenkomst mogelijk is voor colloquia die meer gericht zijn op de aanwezigheid van de Madeiraanse diaspora in de Verenigde Staten, naast de mogelijkheid van studentenuitwisseling", aldus Diniz Borges.

Aanvankelijk is het de bedoeling in de eerste helft van dit jaar twee evenementen te organiseren en een half dozijn oral histories op te nemen.

Op nationaal niveau streeft het programma naar twee tot vier evenementen per jaar gericht op het heden en de toekomst van de Portugese gemeenschap van Madeira in de Verenigde Staten.

Hoewel een minderheid in de Portugees-Amerikaanse gemeenschap als geheel, benadrukte de professor, heeft de Madeiraanse diaspora veel interessante verhalen die het PBBI in 2023 onder de aandacht wil brengen.

Het instituut heeft de steun van de Luso-Amerikaanse Stichting voor Ontwikkeling (FLAD) en zal zijn vierde verjaardag vieren tijdens een herdenkingsevenement op 21 februari.