In een boodschap aan de werknemers, waarover Lusa bericht, wijst Ourmières-Widener op "een reeks nieuwe maatregelen, waarbij 48 miljoen euro zal worden geïnvesteerd in de beloning van werknemers om de doorgevoerde loonsverlagingen te verzachten".

Tegelijkertijd zal de maatschappij "initiatieven lanceren zoals het verhogen van de investeringen met 1 miljoen euro in opleiding, het moderniseren van de arbeidsverhoudingen, een intern mobiliteitsprogramma en het actualiseren van het personeelsbeleid".

"We werken momenteel aan oplossingen waarmee we werknemers kunnen belonen voor al hun inspanningen en waarmee we ook de gevolgen van de stijgende inflatie kunnen verzachten; deze oplossingen zullen te zijner tijd met de werknemersvertegenwoordigers worden gedeeld", benadrukte de CEO van TAP.

De CEO zei dat "net als andere luchtvaartmaatschappijen TAP in 2021 had kunnen verdwijnen, maar de Portugese staat wilde dit niet en er is een herstructureringsplan overeengekomen dat door Brussel is bekrachtigd".

Christine Ourmières-Widener gaf later aan dat, "in deze zeer complexe context en op basis van de reeds verzamelde gegevens", TAP kan zeggen, ondanks het feit dat zij de resultaten pas in maart presenteerde, dat "zij vorig jaar een van de hoogste inkomsten in haar geschiedenis had, nadat zij in het derde kwartaal al haar beste kwartaalresultaat ooit had geboekt".

De CEO van TAP verdedigde dat deze resultaten niet alleen het gevolg zijn van een "grotere marktvraag", maar ook van een "reeks maatregelen die gedurende dit eerste jaar" van het plan zijn genomen, waaronder "de optimalisering van de inkomsten per vlucht, van de dienstregelingen en frequenties, het nieuwe dynamische factureringsmodel en de volledige reorganisatie van het commerciële apparaat".

De CEO erkent de "inspanning" die van de werknemers wordt gevraagd met de vermindering van de loonmassa en garandeert dat er al meer dan 150 miljoen euro is bespaard bij de heronderhandelingen over contracten met derden, en dat "verschillende problemen" zijn opgelost, zoals dat van ME Brasil, dat sinds mei vorig jaar "buiten werking" is en "naar verwachting definitief zal eindigen in 2024".