Volgens SEF kunnen ongeveer 21.500 buitenlanders hun verblijfsvergunning (AR) automatisch verlengen via de functie automatische verlenging, die beschikbaar is in de "persoonlijke ruimte" van het SEF-portaal.

Een SEF-bron vertelde Lusa dat 6.000 buitenlanders met een verblijfsvergunning voor investeringsactiviteit, bekend als het gouden visum, dat tot 31 maart verloopt, ook toegang hebben tot deze functie, aangezien dit de eerste keer is dat dit type visum wordt verlengd. AR kan automatisch via internet gebeuren.

Deze maatregel van automatische verlenging van verblijfsvergunningen, die twee jaar duurt, kwam tot stand in juli 2020 als gevolg van de Covid-19 pandemie, waarbij meer dan 200.000 automatische verlengingen zijn uitgevoerd.

"Zich bewust van de moeilijkheden, heeft de regering maatregelen genomen waardoor verlopen documenten, in verband met het verblijf op het nationale grondgebied, tot 31 december 2023 als geldig op het nationale grondgebied kunnen blijven worden beschouwd, en na die datum, na bewijs van planning, voor de verlenging ervan", vermeldt SEF ook, waarbij wordt gespecificeerd dat alle documenten en immigrantenvisa die inmiddels zijn verlopen, tot het einde van het jaar als geldig worden beschouwd.