"De minister heeft alleen zijn vertrouwen in en steun voor het voorstel van TAP versterkt, wat hij volgens mij institutioneel gezien had moeten doen. Hij wenste de vergadering veel succes, maar in werkelijkheid was het in feite een constructief, informeel gesprek, waarbij hij het belang van het moment en het belang dat de staking zou kunnen hebben voor de financiële gezondheid van het bedrijf liet zien of onder de aandacht bracht. We zijn hier gevoelig voor, we hebben altijd gezegd dat een staking niet is wat we willen en we doen dit niet lichtvaardig", zei Ricardo Penarroias, in verklaringen aan journalisten en doorgegeven door SIC News.

De voorzitter van SNPVAC benadrukt echter dat "de ontevredenheid [van de werknemers] groot is, dat staat buiten kijf" en dat het daarom "zeer waarschijnlijk" is dat de bemanning besluit de staking tussen 25 en 31 januari te handhaven.

De minister van Infrastructuur heeft vanmorgen, vóór de algemene vergadering, een ontmoeting gehad met de directie van SNPVAC en is "overtuigd" van een "beslissende stap" van deze vakbond, zodat de staking wordt voorkomen.

"Gezien de door de leiding van de Unie verstrekte informatie over het bereikte akkoord is de minister ervan overtuigd dat de algemene vergadering van de SNPVAC een beslissende stap zal zetten om de situatie van de werknemers en de luchtvaartmaatschappij te verbeteren, waardoor een staking van 7 dagen, die ernstige schade aan het bedrijf zou toebrengen, kan worden vermeden", aldus het kabinet van de minister in een verklaring die naar de pers is gestuurd.


Gerelateerde artikelen: