Volgens het document van het Strategisch en Planbureau (GEP) van het ministerie van Arbeid ontving vorig jaar 56% van de werknemers in Portugal een salaris van minder dan 1.000 euro, een percentage dat vergelijkbaar is met 72% in 2015.

Bij jongeren ontving 65% in 2022 minder dan 1.000 euro, tegenover 84% in 2015.


Gemiddeld loon

Het gemiddelde loon van werknemers met een bij de sociale zekerheid aangegeven loon bedroeg vorig jaar 1.269,34 euro, 29% meer dan de waarde van 2015, terwijl voor jongeren (tot 30 jaar) het gemiddelde loon 1.037,57 euro bedroeg, 40% meer in vergelijking met 2015.

Uit de GEP-gegevens blijkt ook dat het percentage werknemers dat maximaal 760 euro ontvangt (de waarde van het nationale minimumloon in 2023) in 2022 is gehalveerd ten opzichte van 2015, namelijk van 60% naar ongeveer 30%.

Gezien het totale aantal werknemers in oktober zijn de lonen gemiddeld met 5,2% gestegen ten opzichte van 2021, laten de gegevens zien.