De gemeenteraad van Vila Nova de Gaia wil de registratie van nieuwe woningen gedurende zes maanden opschorten en een gemeentelijke verordening opstellen om te proberen de markt "beter te reguleren" en bij te dragen tot de verlaging van de huurprijzen.

Het voorstel van de socialistische meerderheid zal worden geanalyseerd en in stemming worden gebracht tijdens de gemeenteraadsvergadering die voor maandag is gepland.

Vervolgens zal de kwestie worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Als dit voorstel wordt goedgekeurd, zal het zes maanden geldig zijn en kan het met dezelfde periode worden verlengd.

"Wij volgen de evolutie van het aanbod van lokale accommodatie en we begrijpen dat voor wat de dimensie van Gaia is, we al een solide antwoord hebben. Er moet een rem op gezet worden zodat lokale accommodatie niet de eerste prioriteit is die een eigenaar voor zijn eigendom heeft. Lokale huisvesting is momenteel niet het herstel van reeds bestaande woningen, maar functioneert als huurvervanging. Het lijkt ons dus duidelijk dat er een interventie moet komen die dit een beetje regelt. En wij hebben er in zekere zin toe bijgedragen dat de prijzen [bij verhuur] zijn gedaald", aldus de burgemeester van Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.


Kwaliteit boven kwantiteit

Tegenover Lusa verklaarde de burgemeester dat "het ook om kwaliteit gaat" en dat er behoefte is aan "enige toezichthoudende activiteit".

"We denken dat we al een voldoende aantal accommodaties hebben, maar het is nu nodig om bij de jaarlijkse vernieuwing een voldoende oordeelkundige regeling te hebben om te garanderen dat wat we aanbieden ook daadwerkelijk van kwaliteit is. We hebben enkele meldingen van gevallen waarin mensen een verwachting hebben voor een aantal goed genomen foto's, maar dan komt het niet overeen met de werkelijkheid", aldus de burgemeester.

Eduardo Vítor Rodrigues verdedigde dat "het toerisme ook verliest als het toeristische aanbod niet eerlijk is" en dat "lokale accommodatie ook het imago van de stad aantast".

Volgens de burgemeester "hebben niet veel gemeenten dit werk gedaan", een werk dat bezoeken en "tests" zal omvatten om een verordening te ontwerpen die halverwege het jaar klaar moet zijn.


Onbetaalbaar

In het voorstel dat naar de gemeenteraadsvergadering gaat, en waartoe Lusa vandaag toegang had, is te lezen dat "de groei van het toerisme in de gemeente, samen met de toename van de vraag naar onroerend goed, een effect heeft gehad op de waarde van de huren, waardoor deze onbetaalbaar worden voor de middenklasse".

"Er wordt voorgesteld te beraadslagen (...) over de onmiddellijke opschorting van de toelating van nieuwe registraties van Lokale Accommodatie, voor een periode van zes maanden, onverminderd de verlenging ervan voor een gelijke periode, tot de inwerkingtreding van de gemeentelijke verordening van Lokale Accommodatie op het gehele gemeentelijke grondgebied", stelt het voorstel.

De autarkie verdedigt dat "de bescherming van het algemeen belang in het fundamentele recht op huisvesting en de evenwichtige ontwikkeling van de toeristische sector vereisen dat regels worden vastgesteld in de articulatie ervan, als gevolg van het feit dat er een aanzienlijk aantal gezinswoningen die werden onttrokken aan de woningmarkt rechtstreeks voor de toeristische sector.

"Het is daarom noodzakelijk, en met het oog op de verdediging van de beschikbare permanente huisvesting, naast het overheidsbeleid inzake huisvesting in ontwikkeling op het gemeentelijk grondgebied, de installatie van nieuwe lokale accommodaties te beperken, in feite al met een aanzienlijk aantal reacties", voegt het document toe.