"Portugal was een van de lidstaten van de Europese Unie die het voorstel voor een Ierse verordening aanvochten, omdat het project voorziet in de invoering van beperkingen op het op de Ierse markt brengen van alcoholische dranken uit andere lidstaten, door het opleggen van nieuwe etiketteringseisen voor deze producten", aldus het ministerie van Economie en Zee, in antwoord op Lusa.

De regering benadrukte dat deze nieuwe eisen "niet in overeenstemming zijn" met de Europese verordening, die bepaalt dat er geharmoniseerde regels moeten zijn voor de etikettering van levensmiddelen.

Daarom "vormt het een belemmering voor het vrije verkeer van producten op de Europese interne markt".


"Schadelijk voor de gezondheid

Het gaat om het besluit van Ierland om op alle flessen alcoholische dranken een etiket aan te brengen met de waarschuwing dat de consumptie ervan "schadelijk voor de gezondheid" is.

Deze verordening zal gevolgen hebben voor de Portugese alcoholische drankensector doordat "aanvullende en specifieke verplichtingen worden ingevoerd voor de toegang tot de markt in dit land", benadrukte het ministerie onder leiding van António Costa Silva.

Het ministerie van Landbouw en Voeding vertelde Lusa dat het een sectoraal ongunstig advies had uitgebracht over dit voornemen van Ierland, dat heeft bijgedragen aan het definitieve standpunt van Portugal in deze kwestie.

Volgens de gegevens van de uitvoerende macht bedroeg de uitvoer van Portugese wijn naar Ierland in 2021 6,3 miljoen euro, een stijging van 39,5% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Ierland is de 23e afnemer van Portugese wijnen wereldwijd en de 12e op communautair niveau.

Op 12 januari kondigde de Italiaanse vicepresident en minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, aan dat zijn regering de Europese Commissie zal vragen in te grijpen om dit besluit tegen te houden.

In een publicatie op Twitter noemde Tajani dit een "absurde" beslissing, die voorbijgaat aan het "verschil tussen matige consumptie en overmatige alcoholconsumptie".