De Gouden Toekomst

We naderen snel een nieuw Gouden Tijdperk waarin iedereen zich veilig zal voelen en volledig op zijn engelen zal vertrouwen om voor hem te zorgen. We zullen allemaal luisteren naar en gehoor geven aan waarschuwingen die door onze Beschermengelen worden gefluisterd. Het allerbelangrijkste is dat als we onze frequenties hoog houden, niets ons kan beïnvloeden.


Engelen beschermen u voor uw hoogste goed

Tenzij het je tijd is om te sterven of je een ongeluk nodig hebt om wakker te worden, zal je engel je beschermen. Ik kende een oudere dame die net een operatie aan haar rug had ondergaan.Ze was erg zwak en had pijn, dus toen ze een vriendin bezocht die in een appartement op de eerste verdieping woonde, leunde ze tegen de rail van het balkon voor steun. Die begaf het en ze viel! Terwijl ze dat deed voelde ze dat vleugels haar vasthielden. Ze landde zo zacht op de grond beneden dat ze niet eens haar rug schokte.

Mij wordt vaak gevraagd waarom de engelen niet voorkomen dat er een ongeluk gebeurt waarbij iemand gewond raakt. De engelen doen alleen datgene wat voor het hoogste goed is. Als je bijvoorbeeld erg boos bent, kun je betrokken raken bij een botsing. Je engel zal het ongeluk niet voorkomen, want de tijd die je daardoor in het ziekenhuis doorbrengt, om te rusten en te herstellen, geeft je de gelegenheid je leven opnieuw te bekijken. In die tijd zullen ze je een hoger perspectief influisteren om je te helpen je boosheid op te lossen.

Echter, ials je de les niet nodig hebt, zal je engel je beschermen. Ik vertel dit verhaal in Nieuw Licht op Engelen. Barry had enorm veel uren gewerkt om zijn bedrijf te onderhouden. Zijn vrouw was vertrokken en hij had twee jonge dochters te onderhouden en te verzorgen. Nacht na nacht reed hij uitgeput naar huis, nauwelijks in staat om zijn ogen open te houden. Op een avond gebeurde het onvermijdelijke en net voordat hij een drukke rotonde bereikte, viel hij achter het stuur in slaap. Toen hij met een schok zijn ogen opendeed, was hij de rotonde gepasseerd en reed hij de weg op. Op de stoel naast hem zat een engel die het stuur vasthield en de auto bestuurde. Zodra hij wakker werd en haar zag, verdween de engel, hem verbaasd en ontzet achterlatend.

Voordat je incarneert, beslist je ziel hoe lang je leven zal zijn, of het nu weken, een paar jaar of wel honderd is. Mensen wachten vaak op een bepaalde datum om over te gaan als er een kosmische stroming is die hen naar hun volgende bestemming aan de andere kant zal vegen.

Ik was bijzonder geïntrigeerd toen ik een foto ontving van een jonge man met zijn nieuwe motorfiets. Hij was omringd door de blauwe Orbs van Aartsengel Michaël. Ik dacht hoe goed er voor hem werd gezorgd, en dat was ook zo. Hij stierf een paar weken later en mij werd verteld dat zijn persoonlijkheid op Aarde van het leven hield en het ten volle leefde. Zijn ziel wist echter dat hij werk te doen had aan de andere kant en onbewust was hij daar zo opgewonden over dat hij voortijdig dreigde te vertrekken. Dus werden tientallen Engelen uitgezonden om hem tot die tijd te beschermen.


Oproep voor Aartsengel Gabriël's bescherming.

Zeg duidelijk en met intentie: 'Ik roep nu de machtige Aartsengel Gabriël aan om een bal van zijn zuiver witte, reflecterende licht om mij heen te plaatsen voor mijn totale bescherming. Zo zij het. Het is gedaan.

Visualiseer dan dat het licht om je heen is geplaatst. Alle lagere frequenties zullen dan van je afketsen.


Aartsengel Michaëls blauwe Mantel van Bescherming

Vraag Aartsengel Michaël om zijn Mantel van Bescherming om je heen te leggen. Zie of voel het op zijn plaats over je heen met de kap omhoog getrokken over je hoofd.


Over Diana Cooper

Diana Cooper's spirituele reis begon 40 jaar geleden met een engelenbezoek en sindsdien werkt ze met engelen. Ze heeft 33 boeken geschreven die in 28 talen zijn vertaald.

Ze heeft wereldwijd gereisd om inspiratie uit de hogere sferen te delen en geeft nu regelmatig online cursussen. Ze heeft de Diana Cooper School of White Light opgericht, een non-profit organisatie die wereldwijd spirituele cursussen aanbiedt.

www.dianacooper.com


Author

Diana Cooper’s spiritual journey started 40 years ago with an angelic visitation and she has worked with Angels ever since.  She has written 33 books translated into 28 languages.

She has travelled world-wide sharing inspiration from the higher realms and now teaches regular on-line courses.  She founded the Diana Cooper School of White Light, a not-for-profit organisation offering spiritual teaching courses throughout the world. www.dianacooper.com

Diana Cooper