Van de arrestaties waren er 18 voor het besturen van een voertuig met een alcoholgehalte gelijk aan of hoger dan 1,2 g/l; vijf voor het besturen van een voertuig zonder wettelijk rijbewijs; negen voor drugshandel; vijf voor ongehoorzaamheid; drie voor verzet tegen en dwang op een ambtenaar; twee voor het bezit van of de handel in verboden wapens en ten slotte twee voor vermogensdelicten.

Er werden 35 verkeersongevallen geregistreerd, waarbij 15 lichtgewonden vielen.