Hoewel het aantal vacatures in het vierde kwartaal van 2022 met 11% j-o-j daalde, betekende het aantal vacatures niettemin een stijging van 28% sinds het pre-Covid tijdperk, met een competitief banenlandschap dat naar verwachting gedurende heel 2023 zal blijven bestaan.

Uit de gegevens blijkt dat in negen bedrijfstakken het aantal vacatures van jaar tot jaar is gestegen en in vijf bedrijfstakken het aantal vacatures van kwartaal tot kwartaal. Uit de cijfers blijkt dat de sectoren met de meest stabiele toename in vacatures in het vierde kwartaal van 2022 de sectoren Beveiliging, Klantenservice, Gezondheid en Media waren.

De bedrijfstakken met het grootste aantal beschikbare banen waren Hotel & Caterin, Medische professionals en gezondheidszorg, en Management. Per locatie zag Cork de grootste toename van het aantal vacatures, gevolgd door Offaly en Roscommon.

"De Ierse arbeidsmarkt begint in 2023 in een sterke positie, met het aantal vacatures in Ierland in totaal bijna een derde hoger dan vóór de pandemie", aldus Orla Moran, General Manager van IrishJobs.ie.

"Uit de gegevens van deze laatste index blijkt dat de vraag naar geschoold en ervaren personeel waarschijnlijk niet snel zal afnemen.

De ESRI voorspelt dat de werkloosheid de komende twaalf maanden onder de 5% zal blijven, en met zulke hoge werkgelegenheidsniveaus in alle sectoren zullen werkgevers hun strategieën voor het aantrekken van talent onder de loep moeten nemen als ze mensen willen verleiden om van baan te veranderen tegen de achtergrond van onzekere economische vooruitzichten," besloot ze.