Uit de FMUP-studie, die in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Public Health is gepubliceerd, blijkt dat het risico op multimorbiditeit (het hebben van twee of meer gezondheidsproblemen) bij een persoon met 4% per jaar toeneemt.

Tot de meest voorkomende gezondheidsproblemen behoren gevallen van osteoarticulaire pijn, hypertensie, diabetes, hartproblemen, astma en kanker, onderstreept de studie.

De auteurs van de studie - Rosália Easter, Andreia Teixeira, Hugo Monteiro, Filipe Prazeres en Carlos Martins - vonden multimorbiditeit "buitensporig" in Portugal en wezen op de noodzaak de preventie van niet-overdraagbare ziekten te optimaliseren om de gezondheid van de bevolking te verbeteren.

Om deze gegevens te verkrijgen, evalueerden de onderzoekers 891 mensen ouder dan 20 jaar en stelden vast dat bijna de helft van hen twee of meer geassocieerde gezondheidsproblemen had.

Uit de resultaten bleek dat 21,1% van de respondenten twee gezondheidsproblemen had, 12,1% drie, 7,7% vier en 8% vijf of meer.

"Dit is een erkend fundamenteel volksgezondheidsprobleem, aangezien we het hebben over situaties met toegenomen gezondheidsbehoeften, wat zich uiteindelijk vertaalt in een toename van de werklast op het niveau van de gezondheidsdiensten", aldus Rosália Easter, professor aan de FMUP en onderzoeker bij het Onderzoekscentrum voor Gezondheidstechnologieën en -diensten (CINTESIS).

In dit werk, waarin onderzoekers de prevalentie van multimorbiditeit in Portugal en het verband met levensstijlen en sociodemografische factoren analyseerden, werd geconcludeerd dat buitensporige schermtijd en een slechte slaapkwaliteit in verband worden gebracht met een verhoogd risico om aan twee of meer ziekten te lijden, alsook met hoge stressniveaus.

Wat rookgewoonten betreft, hadden deelnemers die meer dan een jaar geleden gestopt waren met roken een 91% hoger risico op multimorbiditeit dan degenen die nooit gerookt hadden.

Volgens de auteurs kan een mogelijke interpretatie "verband houden met het feit dat de meerderheid van de rokers pas stopt met roken nadat een gezondheidsprobleem is vastgesteld".

Daarom benadrukten de onderzoekers dat de weg naar een gezond leven loopt via goede gewoonten zoals niet roken, een goede slaapkwaliteit, matige blootstelling aan schermen en een adequaat beheer van stressniveaus, factoren die de grootste invloed hebben op multimorbiditeit.