In de eurozone bedroeg het overheidssaldo volgens de Europese dienst voor statistiek tussen juli en september 2022 -3,3% van het bruto binnenlands product (bbp), een waarde die vergelijkbaar is met de -2,0% van het vorige kwartaal en met de -4,1% van het derde kwartaal van 2021.

In de EU steeg het tekort op de overheidsrekeningen tot 3,2% in de kwartaalvergelijking, tegen 1,8% van het bbp in de periode april-juni 2022, en daalde het tekort op jaarbasis (-3,6%).

Volgens Eurostat is de tekort/BBP-ratio in beide zones gestegen, voornamelijk door een aanzienlijke stijging van de totale uitgaven.

De meeste lidstaten bleven een begrotingstekort optekenen, met de nadruk op Roemenië (-6,3%), Hongarije (-6,1%) en België (-5,1%).

Zes van de lidstaten waarvoor gegevens beschikbaar zijn, vertoonden een begrotingsoverschot, met name Ierland (3,1%), Portugal (1,3%) en Litouwen (1,0%).

De totale inkomsten en uitgaven bleven beïnvloed door het overheidsbeleid in reactie op de Covid-19-pandemie, maar in mindere mate dan in voorgaande kwartalen, aldus het bulletin.