Het door TAP ingediende voorstel is goedgekeurd met 654 stemmen voor, 301 stemmen tegen en 20 onthoudingen.

Donderdag hadden de bemanningsleden, in een algemene vergadering bijeen, voor de tweede maal een voorstel van TAP verworpen, dat aan 12 van de 14 SNPVAC-eisen voldeed, in een poging een nieuwe staking te voorkomen.