"Er zijn geen instellingen die succesvol kunnen zijn [bij het voorkomen van branden] als de Portugezen niet meedoen", zei de president van de republiek, die iedereen opriep om "in de winter te beginnen met werken voor de zomer", in de verwachting dat de bevolking "een sleutelrol" zal spelen in het komende brandseizoen.

Marcelo Rebelo de Sousa sprak in Mafra aan het einde van de presentatie van de operatie "Veilig bosbeheer" die het GNR tussen 1 februari en 30 november zal uitvoeren.

Een presentatie die "zeer indrukwekkend, zeer duidelijk en transparant was en de beschikbaarheid en bekwaamheid van de Nationale Republikeinse Garde liet zien", aldus het staatshoofd, dat eraan toevoegde dat de regering verwacht dat het komende jaar "moeilijk zal zijn wat betreft de branden".

Ten eerste, "omdat de informatie die we op Europees niveau hebben in die richting gaat" en, ten tweede, "omdat er zes jaar zijn verstreken sinds de branden van 2017 en iedereen die deze cycli kent, weet dat, in termen van brandstofaccumulatie, dit jaar ingewikkelder is dan 2022, 2021, 2020", schatte hij in.