Afgelopen november, toen de deadline voor de omzetting van de richtlijn dichterbij kwam, legde DECO een publieke verklaring af aan de regering over de richtlijn inzake groepsacties, waarbij de Portugese vereniging voor consumentenbescherming haar bezorgdheid uitsprak. Er werd echter niets gedaan en de richtlijn werd niet eens omgezet in nationale wetgeving.

"Hoewel Portugal jarenlang profiteerde van een vergelijkbaar en zelfs uitgebreider systeem, zal de omzetting van de richtlijn de realiteit vanuit Europees perspectief veranderen, aangezien dit in de meeste Europese landen niet het geval was", aldus DECO.

Dankzij deze richtlijn zullen de Europese consumenten in het algemeen binnenkort gemakkelijker hun recht kunnen halen en schadevergoeding kunnen eisen voor de schade die zij hebben geleden. In Portugal zal de daadwerkelijke schadevergoeding die de consumenten zullen ontvangen, afhangen van een hele reeks keuzes die de regering kan maken.

In dit verband heeft DECO al brieven gestuurd naar de minister van Justitie en de voormalige staatssecretaris van Toerisme, Handel en Diensten, waarin zij erop wijzen dat de juiste beslissingen moeten worden genomen. Er is echter nog geen ontwerp van omzettingswet bekend, hoewel de termijn voor de omzetting van de richtlijn is verstreken.

De richtlijn is beperkt tot een reeks onderwerpen die geen gebieden als milieu, klimaatrechtvaardigheid of huisvesting omvatten. DECO herinnert er echter aan dat het de lidstaten vrij staat het toepassingsgebied van deze richtlijn uit te breiden. In die zin is de Consumentenbond het eens met een zo groot mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins