Het risico om geld te lenen aan Portugal is nu ongeveer een derde lager dan zes maanden geleden. Volgens een rapport van ECO blijkt dit uit de ontwikkeling van de gemiddelde spread van de rente op schatkistpapier van de twee landen langs de rentecurve.

Moest de Portugese Staat zes maanden geleden, om zich op de internationale markt te financieren, rekenen op gemiddelde kosten van 1,58 procent, ongeveer het dubbele van wat investeerders aan de Duitse Staat vroegen, vandaag is dat verschil gedaald tot 34 procent wegens een veel sterkere stijging van de rendementen van Duitse obligaties (Bunds) in vergelijking met die van Portugese obligaties.

In juli, toen de Europese Centrale Bank (ECB) voor het eerst sinds 2011 de belangrijkste rentetarieven voor de euro verhoogde, werden de 10-jarige Portugese schatkistobligaties verhandeld tegen een rendement van 2,21 procent en vandaag staan ze op 3,05 procent.

De 10-jarige Bunds werden in juli verhandeld tegen een koers van 1,28 procent en staan nu op 2,19 procent. Hierdoor is het verschil tussen de rendementen op de 10-jarige obligaties van de twee landen de afgelopen zes maanden met 26 procent afgenomen, van 117,4 basispunten in juli tot 87 basispunten deze dinsdag.

Deze ontwikkeling toont aan dat de risicoperceptie die investeerders vandaag hebben om geld te lenen aan de Portugese staat, ten nadele van de Duitse staat, lager is dan zes maanden geleden. En dit is nog relevanter wanneer men bijvoorbeeld vaststelt dat de spread van het rendement op Franse staatsobligaties ten opzichte van bunds met slechts 13 procent is gedaald - en in het geval van Spaans schuldpapier was er zelfs een stijging van de spread met 1 procent.

Alleen Italië volgt de afname van het risico van nationale obligaties langs de gehele lijn van de rentecurve en registreerde een daling van 31 procent in de gemiddelde spread van de rendementen van zijn staatsobligaties ten opzichte van hun Duitse tegenhangers.