"Ik denk het wel. Het standpunt van het IOC is het meest redelijke. De voorwaarden en modaliteiten daarvoor moeten worden besproken, geëvalueerd en overwogen", aldus José Manuel Constantino.

De voorzitter van de COP verdedigt dat "sport een boodschap moet afgeven aan de partijen om elkaar te begrijpen, het mag niet de ene partij tegen de andere steunen", op een moment dat de aanwezigheid bij de Olympische Spelen van Parijs 2024 ter discussie staat.

"Sport zou een factor van pacificatie en toenadering tussen de strijdende partijen moeten zijn. Alles wat is gedaan - niet in de zin van het vinden van evenwichtige en vreedzame oplossingen, maar van het bewapenen van een van de partijen tegen de andere - lijkt mij niet te werken. En het is duidelijk wat er gebeurt".