Volgens een rapport van idealista heeft Informa D&B de mate van veerkracht van Portugese bedrijven geanalyseerd en gekruist met het "risico op faillissement", dat aangeeft hoe groot de kans is dat een entiteit met uitstaande schulden in de komende 12 maanden haar activiteiten staakt. En het concludeerde dat in 2023 ongeveer 13% van de bedrijven zich in een situatie bevindt waarin het waarschijnlijker is dat zij de huidige crisis niet zullen kunnen doorstaan. Ongeveer 23% van de accommodatie- en restaurantbedrijven loopt een groter risico om de gevolgen van de crisis die dit jaar nadert niet te kunnen doorstaan.

In deze studie meent Informa D&B dat er bedrijven in de bouw- en vastgoedsector zijn die het risico lopen de huidige crisis niet te kunnen doorstaan. Ongeveer 16% van deze bedrijven met vastgoedactiviteiten zal dit jaar ernstige moeilijkheden ondervinden, aldus het document. En ook in de bouwsector dreigt 11% van de bedrijven de deuren te moeten sluiten.

Dit kan worden verklaard door beperkingen aan zowel de vraag- als de aanbodzijde. De stijging van de materiaalprijzen, het gebrek aan (en duurdere) arbeidskrachten en de vertragingen bij het verlenen van vergunningen doen de budgetten van de bouwers nog stijgen, wat uiteindelijk tot uiting komt in de uiteindelijke prijzen van de huizen, waardoor deze duurder worden. Aan de andere kant vertragen de inflatie, de stijging van de huizenprijzen en de stijging van de rente op hypothecaire leningen nu al de aankoop van huizen.

"2022 was het jaar met de minste sluitingen ooit", concludeert Informa D&B, dat opmerkt dat er het afgelopen jaar 12.988 bedrijven werden gesloten, 8,8% minder in vergelijking met 2021 "waarmee de dalende trend die sinds 2012 te zien is, met uitzondering van het eerste jaar van de pandemie, gehandhaafd blijft", leggen ze ook uit.

Anderzijds werden vorig jaar in Portugal 48.404 nieuwe bedrijven opgericht (+14% dan in 2021), getuige van een "aanzienlijk herstel na de scherpe daling tijdens de Covid-19 pandemie". En dit maakt de balans voor 2022 zeer positief: tussen de toename van nieuwe bedrijven en "de daling van sluitingen en insolventies, is het resultaat een aanzienlijke toename van actieve bedrijven in Portugal, die eind 2022 bijna 550 duizend bedragen", aldus Teresa Cardoso de Menezes, algemeen directeur van Informa D&B.