De DBRS heeft de Portugese overheidsschuld dus bevestigd op 'A' (laag), met een stabiel vooruitzicht, met als argument dat "de externe risico's voor de economische prestaties in evenwicht zijn dankzij de aanhoudende verbetering van de belangrijkste overheidsfinanciën".

In augustus vorig jaar heeft DBRS de rating van de Portugese schuld verhoogd van 'BB (hoog)' naar 'A (laag)'.

Het volgende bureau dat zich naar verwachting over Portugal zal uitspreken is S&P, op 10 maart.

DBRS kijkt op 21 juli terug op de Portugese schuld.

De "rating" is een door de financiële ratingbureaus toegekende beoordeling, die een grote invloed heeft op de financiering van landen en bedrijven, aangezien het kredietrisico wordt beoordeeld.