De enquête werd tussen 7 en 16 december via internet uitgevoerd door het Observatorium van de Portugese Samenleving, van de Faculteit Economische en Bedrijfswetenschappen van de UCP, bij 1.001 personen tussen 20 en 69 jaar oud en had tot doel de verwachtingen en voornemens voor dit jaar en de gevoelens ten aanzien van covid-19 te peilen.

Volgens het opinieonderzoek is 60,2% van de Portugezen pessimistisch of zeer pessimistisch ten opzichte van 2023, waarbij de meerderheid bezorgd of zeer bezorgd is over de stijging van de uitgaven voor energie (85,3%), levensmiddelen (82%), brandstof (76,5%), huur en afbetaling van woningkredieten (63,5%).

Ondanks de geuite bezorgdheid vreest slechts een vijfde (21,8%) van de respondenten moeilijkheden te ondervinden om de voor 2023 veronderstelde financiële verplichtingen na te komen, zoals de woninglening (42,7%), persoonlijk of consumentenkrediet (35,3%), inkomen van het huishouden (31,7%), betaling voor school of buitenschoolse activiteiten (22%) en betaling van leningen aan familieleden of kennissen (14,7).

De meeste deelnemers geven toe dat zij dit jaar hun spaargeld zullen moeten aanspreken om bepaalde buitengewone kosten te dekken (68,1%) en hun consumptie zullen moeten beperken (54,4%), aangezien zij enige of grote moeite zullen hebben om hun hun levensstandaard te handhaven (57,1%).

Volgens de enquête zullen de meeste Portugezen proberen te besparen op maaltijden buitenshuis (75,5%), de aankoop van kleding (64,7%), reizen (57,5%) en de aankoop van persoonlijke artikelen (50,0%).