Volgens Volgens een rapport van DN hebben de Verenigde Naties (VN) in 2020 de jaren tussen 2021 en 2030 uitgeroepen tot het decennium van gezond ouder worden, een duidelijk teken dat landen zich moeten voorbereiden op de uitdagingen die een lange levensduur met zich meebrengt, zoals het behoud van de levenskwaliteit. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht dat in 2050 de wereldbevolking ouder dan 60 jaar meer dan twee miljard mensen zal tellen en dat in Europa meer dan een derde van de voor die datum geschatte bevolking ouder dan 65 jaar zal zijn.

Portugal is een van de meest vergrijsde landen van Europa, met momenteel ongeveer vier miljoen mensen van 55 jaar of ouder. Dit is dan ook de leeftijdsgroep die in aanmerking komt om de zogenaamde "zilveren economie" te beoordelen, dat wil zeggen de markt voor goederen en diensten gericht op senioren.

Uit een studie van de Technopolis Group en Oxford Economics voor de Europese Commissie - uitgevoerd in 2018, maar nog steeds de meest recente - blijkt dat deze sector in 2025 alleen al in Europa iets van 5,7 miljard euro op de economie zou drukken. En grote uitdagingen vormen goede zakelijke kansen: er zullen nieuwe diensten ontstaan en daarmee nieuwe functies en beroepen. Actieve ouderen zijn consumenten van, naast traditionele producten, verschillende soorten reizen, technologische producten en diensten voor geriatrische zorg, nieuwe geïntegreerde therapeutische oplossingen, consultancy en herscholing van vaardigheden, naast vele andere.

DN onderzocht bedrijven die goede praktijken met betrekking tot de Silver Economy omarmen.

Mónica Póvoas, oprichter van Ageless Portugal, verdiepte zich in het besef dat de markt voor 55-plussers groeit en gerichte investeringen nodig heeft. Ze besloot vervolgens haar kennis om te zetten in een echt bedrijf, en creëerde het bedrijf dat de markt voorziet van een reeks gespecialiseerde diensten en producten voor mensen in deze leeftijdsgroep, met als hoofddoel gezond, actiever en inclusiever ouder worden.

"Ageless Portugal, als communicatie-, marketing- en evenementenbureau gericht op mensen van 55 jaar en ouder, heeft gewerkt aan projecten die tot doel hebben deze markt beter te leren kennen en zo te helpen een profiel op te stellen van het gedrag van de consument".

"Portugal staat op de 8e plaats als Europees land met de laagste levenskwaliteit voor ouderen, een ranglijst die wordt aangevoerd door Zwitserland, Noorwegen, Zweden en Duitsland. Het land heeft echter al enkele initiatieven die blijk geven van zorg voor zijn behoeften". Mónica Póvoas beweert ook dat merken zich er meer bewust van zijn dat dit een enorm en lucratief publiek is.

Anderzijds vermeldt zij dat de bevolking, wanneer zij de leeftijd van 50 jaar nadert, moeilijkheden ondervindt bij professionele groei of herkwalificatie. "Wie in organisaties mogelijkheden schept om mensen aan te trekken en te behouden, en nieuwe strategieën voor bij- en omscholing ontwikkelt, zal kunnen blijven beschikken over productieve en gemotiveerde arbeidskrachten die kunnen bijdragen tot bedrijfsinnovatie".