Volgens de laatste gegevens van de Bank van Portugal bedraagt de gemiddelde rente op deposito's met een looptijd tot één jaar niet meer dan 0,31%. Dit is een rente die 3,6 keer lager is dan het gemiddelde in de eurozone, dat in november 1,12% bedroeg.

Volgens gegevens van het bureau voor de statistiek van de Europese Unie (Eurostat) betalen in de eurozone alleen Cypriotische, Griekse en Sloveense banken minder dan Portugese banken. De situatie verbetert evenmin voor deposito's met een looptijd van 12 tot 24 maanden.

Hoewel de rente op deposito's met een looptijd van 1 tot 2 jaar stijgt tot 0,87%, is dit de helft van de gemiddelde vergoeding van de landen in de eurozone (1,81%).