Het ministerie van Sociale Bescherming heeft aangekondigd dat de criteria voor het aanvragen van de brandstoftoelage vanaf januari 2023 worden uitgebreid in verband met de stijgende kosten van levensonderhoud, waardoor meer dan 80 000 mensen nu voor het eerst in aanmerking komen voor de regeling.

De regeling is goed voor iets minder dan 1 000 euro per jaar in wekelijkse betalingen van 33.


Er zijn ook nieuwe criteria voor 70-plussers ingevoerd:

- - Een alleenstaande 70-plusser kan een inkomen van 500 euro per week hebben en een echtpaar een inkomen van 1000 euro per week.

- - 70-plussers hoeven niet langer een sociale uitkering te ontvangen om in aanmerking te komen voor een brandstoftoelage.

- - In het geval van een echtpaar waarvan één persoon ouder dan 70 is en één jonger dan 70, worden zij beoordeeld op basis van de criteria van de inkomenstoets voor 70-plussers.

- - De eerste 50 000 euro aan spaargeld en investeringen worden nu volledig buiten beschouwing gelaten bij de inkomenstoets voor mensen boven de 70.


Wie niet in bovenstaande categorie valt, moet in Ierland wonen en een van de volgende uitkeringen ontvangen deze uitkeringen.

U moet ook alleen wonen of met:

- - een afhankelijke echtgenoot, burgerlijke partner of samenwonende partner en/of afhankelijke kinderen

- - Een persoon die een verzorgersuitkering of -uitkering ontvangt en voltijds voor u of voor uw afhankelijke echtgenoot, partner of samenwonende zorgt.

- - Een persoon die een kortetermijnuitkering voor werkzoekenden of een aanvullende basisuitkering ontvangt.

- - Andere mensen die de in aanmerking komende uitkeringen ontvangen en die ook in aanmerking zouden komen voor een eigen brandstoftoelage.