De verkeersveiligheidscampagne "Reizen zonder haast" maakt deel uit van het Nationaal Inspectieplan 2023 en loopt van 31 januari tot 6 februari.

In een gezamenlijke verklaring stellen ANSR, PSP en GNR dat de campagne tot doel heeft "bestuurders te wijzen op de risico's van rijden met te hoge snelheid", aangezien dit een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen op de weg is en verantwoordelijk is voor meer dan 60% van de geregistreerde overtredingen.

ANSR, PSP en GNR onderstrepen dat bij een botsing de kans op dodelijke slachtoffers toeneemt naar gelang van de snelheid waarmee voertuigen rijden.

De campagne "Reizen zonder haast" omvat bewustmakingsacties van de ANSR in het hele land en inspecties door het GNR en de PSP die zullen plaatsvinden "met bijzondere aandacht voor wegen met veel wegverkeer en overeenkomstig het nationaal inspectieplan 2023, om bij te dragen tot de vermindering van het risico op ongevallen en de invoering van veiliger gedrag van bestuurders met betrekking tot het rijden met te hoge snelheid".